Kesucian Cinta Atau Prahara Nafsu?

Fawaid Singkat

KESUCIAN CINTA ATAU PRAHARA NAFSU ?

Oleh: Ustadz Abu Abd Rahman bin Muhammad Suud Al Atsary.

Cinta, berawal cinta di hati.

Hingga datang kematian laksanakan permainan.

Ia bermula dari lirikan mata.

Lalu menyala seperti kobaran api.

Seperti api yang hanya percikan.

Bila telah besar membakar seluruh kayu.

Kitab Raudhatul Muhibbin.

Sehari…

Kata cinta terbakar oleh hawa nafsu.

Terkotori oleh rayuan dari lisan tanpa iman, menggerogoti sanubari yang telah sakit.

Prahara hawa nafsu yang mencederai cinta.

Betapa banyak hijab rasa malu terobek oleh kedurjanaan.

Satu hari, hanya satu hari…

Semua berkata tentang “cinta”, seakan mereka hidup setiap detiknya, dalam kebuasan dan tidak berprikemanusiaan, dan tidak kenal cinta.

Cinta…

kata kesucian, sebagaimana kata iman dan pengorbanan, terkotori oleh lisan-lisan serigala yang menyalak bak malaikat.

Melepas rasa malu, untuk berbuat durhaka atas nama cinta.

Oh, celaka mereka, sekiranya mereka tau makna cinta dalam Islam.

Tidak akan terjadi drama menyedihkan dalam satu malam.

Ketika tirai malu di lepas, dan kesucian di robek, serta Iman tertanggalkan.

Celaka dan celaka.

Dimana para pria yang menundukkan pandangannya, yang memiliki sifat kesatria dan wibawa.

Di mana wanita-wanita Surga, yang terbungkus rasa malu nya???.

Dimana Orangtua, yang memiliki kasih sayang pada putra-putrinya.

Oh, seandainya aku memiliki kuasa atas orang-orang durhaka dan durjana itu.

Yang menginginkan kekejian menyebar di antara kaum Muslimin, dengan slogan slogannya yang indah namun menipu.

Mereka tidak memiliki cinta, dan tidak bisa merasakannya, karena hati mereka telah jauh dari kata cinta kasih.

Yang mereka tau.

Cinta yang hanya sekerat cokelat, dan kondom, untuk menanggalkan kesucian setiap wanita, atas nama cinta basi.

Dimana para wanita yang memiliki rasa malu dan tenang dengan jilbabnya?

Apakah mereka menyadari kerusakan ini?

Semoga…

Menjelang hari prahara hawa nafsu 12 Februari.

Tinggalkan Balasan

Ukhuwah Fil Hijrah