• Kam. Agu 6th, 2020

  Kebenaran Sangat Terang dan Jelas, Fawaid Edisi Khusus

  Byadmin

  Agu 25, 2018

  fawaid edisi khusus

  KEBENARAN SANGAT TERANG DAN JELAS

  abu abd rahman bin muhammad suud al atsary.

  Sifat kebenaran (al Haq) adalah sangat jelas, ia benerang dalam kegelapan,

  Lalu kenapa, sebagian orang tersamarkan baginya kebenaran ?,

  Banyak faktor, yang menjadi sebab tersamarkannya seorang dari kebenaran,

  Boleh jadi, karena sambaran syubhat, atau besarnya syahwat pada diri seorang.

  Shahabat yang mulia, Muadz bin Jabal radiyallahu anhu berkata,

  فإن على الحق نورا

  Sesungguhnya di atas kebenaran ada cahaya

  (riwayat Hakim dari Muad bin Jabal, di shahihkan oleh Hakim di setujui oleh ad Dzahabi rahimahullah).

  Sesungguhnya pengingkaran seorang pada manhaj ini (manhaj salafy) bukan karena kurang jelasnya cahaya,

  Namun adanya penyakit pada pandangan, diri, dan pemikiran para pengingkar lah yang menyebabkan seorang menolaknya.

  Maka dari itu, seutama utama kenikmatan, Allah subhanahu wa taala menunjukkan seorang hamba dengan kasih sayang dan rahmat Nya pada jalan hidayah dan di arahkan ubun ubunnya pada manhaj salaf, di tengah badai fitnah akhir jaman yang menyesakkan hati dan pemikiran seorang.

  Imam Muhammad ibnu Hazim al andalusi rahimahullah mengatakan,

  افضل نعم الله على العبد ان يطبعه على العدل وحبه، و على الحق و ايثاره

  Nikmat yang paling utama atas seorang hamba adalah ketika Allah mengarahkannya pada keadilan dan mencintainya, dan kebenaran serta memudahkan mencintai kebenaran.

  Sifat manhaj ini adalah tetap, kokoh, di jaga oleh Allah, adil, dan pertengahan, membawa maslahat bagi manusia, tidak berubah, meski berubahnya manusia dan masa.

  Maka, yang tinggal adalah, hendaknya setiap kita, memohon kepada Allah subhanahu wa taala, untuk menetapkan kita di atas hidayah, mengarahkan kita pada manhaj yang lurus, keadilan, dan istiqomah.

  Karena, barang siapa bersungguh sungguh dengan keikhlasan menempuh jalan yang di ridhai Allah, maka Allah akan memberinya petunjuk pada jalan yang lurus.

  Artikel:
  Ukhuwahfillhijrah.com
  Telegram chanel : http://t.me/ukhuwahfilhijrah